Amersfoort - Grootschalige controle in Amersfoort op ondermijning

Amersfoort - Grootschalige controle in Amersfoort op ondermijning

Op woensdag 3 mei 2023 vond er een grootschalige ondermijningscontrole plaats in Amersfoort. Douane, Belastingdienst en politie hielden daarbij één persoon aan en namen voertuigen in beslag. Ook heeft Gemeente Amersfoort samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit controles uitgevoerd bij meerdere ondernemingen op de Meridiaan om ondernemers bewust te maken van ondermijnende criminaliteit.

Eén persoon werd aangehouden voor het rijden onder invloed van drugs. Daarnaast werd een kleine hoeveelheid softdrugs en een verboden mes door de politie in beslag genomen. De politie heeft daarnaast een rijbewijs ingevorderd en diverse bekeuringen uitgeschreven voor forse overtredingen. Door de Belastingdienst is er 1,4 miljoen euro aan belastingschulden gesignaleerd. Hiervan is ruim 53.000 euro direct geïnd. Ook zijn er door de Belastingdienst 13 voertuigen in beslag genomen vanwege openstaande schulden, waarvan er 4 direct zijn afgesleept. Door de uitgevoerde controles is de informatiepositie van de politie en ketenpartners op signalen van ondermijnende criminaliteit versterkt.

Op de Meridiaan in Amersfoort controleerden de Gemeente Amersfoort en de Voedsel- en Warenautoriteit meerdere ondernemingen. Hierbij was sprake van reguliere controles en controles bij ondernemingen na ontvangen van meldingen van mogelijk illegale bewoning en gokactiviteiten. Omwonenden ervaren al langer een gevoel van onveiligheid rondom de ondernemingen. Deze controle verliep rustig, er zijn geen ernstige overtredingen vastgesteld. Wel zijn er enkele zaken aangetroffen waarvoor nog nader onderzoek nodig is.

Op industrieterrein De Brand en op de Paladijnenweg in Amersfoort werden voertuigen en hun inzittenden gecontroleerd. Hierbij werd onder andere gebruikgemaakt van vaste en mobiele ANPR-camera’s en een drugshond van de Douane. Motorrijders van de politie leidden de voertuigen naar de controlelocatie. Tijdens de controle reden er in de stad opvallende en onopvallende voertuigen op zoek naar ondermijnende signalen.

Grootschalige controles

De overheid houdt regelmatig dit soort controles, met als doel het ondermijnende karakter van zware criminaliteit aan te pakken. Voorbeelden zijn wapenbezit, uitkerings- en belastingfraude of een inkomen uit criminele activiteiten. Bijkomend voordeel van deze brede aanpak is dat de politie beter en sneller kan inspelen op signalen van ondermijnende criminaliteit.

Wat is ondermijning

Ondermijnende criminaliteit is de vermenging tussen onderwereld en bovenwereld. Criminelen misbruiken burgers, ondernemers, diensten, instellingen en bedrijven voor hun eigen gewin en belang. Ondermijning tast de rechtstaat aan en brengt de veiligheid van de samenleving in gevaar. Burgers en ondernemers komen (soms onder dwang) in aanraking met ondermijnende criminaliteit. Daarnaast kunnen bewoners in hun wijk worden geconfronteerd met intimidatie, geweld, maar ook risico’s op brand door hennepkwekerijen, drugslabs en milieuvervuiling door drugsdumpingen.

Melden helpt

Meldingen en tips van burgers zijn onmisbaar bij de aanpak van criminaliteit. Die informatie kan de start van een onderzoek zijn, maar ook het ontbrekende puzzelstukje waarmee een zaak kan worden opgelost. Regelmatig worden verdachten aangehouden of drugslabs opgerold dankzij meldingen van alerte burgers. Heb je vermoedens dat iets niet klopt bij jou in de buurt? Of concrete signalen die wijzen op criminaliteit? Meld ze bij de politie via 0900 - 8844. Liever anoniem melden? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem, bel dan 0800 - 7000.